Kurumsal

1857 yılında Osman oğlu Ahmet tarafından kurulan ailemizdeki bıçakçılık zanaatı, Kırım Savaşı sonrasına rast gelmektedir.
Konya ilinin Türbe Caddesinde kırklık (koyun kırkmak için kullanılan alet) halı makası, halı kirkiti, bıçak, kama, çoban bıçağı
ve diğer kesici aletler yapmaya başlamıştır. İlk zamanlarda körüklü ocak, örs ve su taşı gibi aletlerden oluşan atölyede dövme el 
işi imalatı yapılıyordu.

1898'de Bıçakçı Ahmet'in oğlu Osman, Kurtuluş Savaşı sırasında 2. Kolordu Komutanı Albay Ali Hikmet'in girişimi ile ordu için kılıç, 
süngü, kama ve diğer kesici aletler üretmiştir.

Bıçakçılık zanaatı, el dövmesi olarak ejderhan ocaklarda, demirin ısıtılması ve çekiç-örs ile ezilip şekil almasının ardından 
su verilmesi ile tamamlanırdı. El dövmesi kesici aletlerde, büyük bir ustalık ve sanatçılık emeği vardı. Halen yapılan ürünlerimizde, el 
dövmesi zanaatı bugünlere getirilmiştir.

1934 yılında Soyadı Kanunu ile mesleğimizden gelen ve koyun kırkılan makas anlamına gelen Kırklıçı soy ismi verilmiştir. 
1945 yılında Ticaret Vekaleti tarafından İmalatçı Grup Vesikası verilmiştir.

Bugün işletmemiz, Modern Bıçakçı olarak hizmet vermektedir. "Ahmet Konya" marka adı altında birçok ürünleri ile 
Türkiye'de ve yurtdışında aranılan bir marka olmuştur.